Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 03/06/2023 | 22:55 h

Organització municipal > ORGANITZACIÓ - PLENS MUNICIPALS

PLENS MUNICIPALS

CONFIGURACIÓ

La  configuració del Ple municipal, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

 • Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde (PSC)

 

Regidors/res:

 • Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat de Gent Gran, Cultura i Festes Populars (PSC-CP)
 • Sra, Maria Guadalupe Marcos, regidora delegada  de Promoció Econòmica; Comerç i Mercats municipals; Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; Recursos; Projectes tecnològics i Turisme (PSC-CP)
 • Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada de Serveis Econòmics i recursos financers; Atenció a la Ciutadania; Gestió Documental; Transparència i Gestió de les Persones (PSC-CP)
 • Sr, Albert Roca Presas, regidor delegat d'Espai Públic i de Projectes estratègics i de desenvolupament urbà (PSC-CP)
 • Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient (ERC)
 • Sr. Jordi Moreno Moreno, regidor delegat d'Esports, Mobilitat i Transports (PSC-CP)
 • Sra. Mercedes Álvarez Montes, regidora delegada d'Obres; Urbanisme i Planejament urbanístic (PSC-CP).
 • Sr. Alfred Delgado Ortega, regidor delegat de Joventut i la regidoria adjunta de Festes Populars (PSC-CP).
 • Sra. Giulia Mirto Ariño, regidora delegada d'Acció Social; Educació; Infància i Habitatge (PSC-CP).
 • Sra. Montserrat Navarro Caraballo, regidora delegada de Comunicació; Igualtat; LGTBIQ+ i Convivència ciutadana (PSC-CP).
 • Sra. Arantxa Galofré Freire, regidora delegada de Patrimoni Cultural i Memòria històrica i regidora adjunta de Cultura (PSC-CP).
 • Sra. Sara Roca i Ibáñez, regidora delegada de Salut Pública i Benestar (ERC).
 • Sr. Miguel Carrión Mateo, regidor (Ad’A)
 • Sr. José Andrés Martín Álamo, regidor (Ad’A)
 • Sr. Mónica Lorente Gil, regidora (C’s)
 • Sr. Joaquín Eandi Cuttica, regidor (Abrera en Comú-E)

 

 

SESSIONS

Les sessions ordinàries del Ple de la corporació es convoquen amb caràcter periòdic, i tenen lloc el dijous de la darrera setmana dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre i en el mes de juliol, el dijous de la tercera setmana, a les 19:00 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte.

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Ple Municipal