Logo Institut del Teatre

Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV)

Comparteix
Redactor/a: Robert March
Contingut

L’associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) és una organització professional sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1987 a l’empara de la Llei reguladora del dret d’associació sindical com a Associació de Professors de Dansa de València, la qual es va formar agrupant els docents d’escoles tant públiques com privades que veien la necessitat de començar a tindre aspiracions comunes i de replantejar el funcionament de les acadèmies de dansa enfront del nou Pla Experimental de Dansa instaurat per l’Escola d’Art Dramàtic i de Dansa de València a fi de trobar una solució a l’intrusisme laboral del moment.

L’any 1995, un grup de professionals va plantejar la necessitat d’ampliar, d’una banda, l’àmbit social, i és per això que començaren a abastar, a banda de docents, ballarins, coreògrafs i totes aquelles persones que es dedicaven de manera plenament professional a la dansa; d’altra banda, l’àmbit geogràfic, i de ser una associació provincial passava a ser-ne una d’autonòmica. En conseqüència, l’associació va tenir molta més representativitat i repercussió i els propis objectius de l’associació es van adaptar a la realitat social del moment.

Aquest mateix any, en Assemblea General de Socis, va quedar aprovat el canvi d’estatuts i la formació d’una junta gestora que realitzaria els tràmits necessaris. Així doncs, naix l’actual Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana. L’acte oficial de presentació de l’associació es va celebrar en la Sala Moratín de l’edifici Rialto el 16 de gener del 1996.

Actualment, l’APDCV reuneix els professionals de la dansa del País Valencià i la seua missió és la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels associats.

L’organització i gestió de l’associació corre a càrrec de la Junta Directiva, que és la que porta el pes de representació i direcció política, i d’una gestora de l’entitat des del 2007, que coordina i executa els projectes i activitats de l’APDCV, sota la supervisió de l’equip directiu. És la persona responsable d’atendre els socis i proveïdors, així com també de realitzar les tasques administratives que es generen a l’associació. A més a més, és l’encarregada de sol·licitar, realitzar el seguiment, justificar les ajudes, tant públiques com privades, que rep l’associació i representar l’APDCV en la plataforma Danza-T. L’equip de treball està constituït per la gestora cultural, els responsables de comunicació, els socis col·laboradors i els serveis externs subcontractats —assessoria, gestoria i assistència jurídica—.

L’APDCV treballa directament per als seus afiliats i indirectament per a tot el sector professional de la dansa a nivell autonòmic, però també estatal, atesa la seua integració en diverses estructures de caire estatal, com ara ConArte o Danza-T.

Pel que fa als objectius en trobem de molt diversos:

- Vetllar pel reconeixement ple i el prestigi de la professió, mediant perquè els seus interessos es vegen reflectits en les polítiques públiques i programant accions dirigides a aconseguir un major reconeixement de la professió.

-Fomentar la solidaritat dels afiliats i professionals del sector, actuant-hi com agent cohesionador i vertebrador.

-Crear serveis, donar suport i programar accions necessàries per a facilitar el desenvolupament de la professió als seus socis: assessorament, formació, promoció dels associats, millores professionals, etc.

-Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes i activitats de cooperació i gestió cultural que estiguen lligats directament amb el seu àmbit professional, així com també donar suport als projectes dissenyats pels membres de l’associació.

L’APDCV organitza i entrega els Premis APDCV de manera anual, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa. També col·labora en l’organització de la «Fira esFERa» d’Associacions d’Arts Escèniques del País Valencià. A més, treballa en diversos projectes juntament amb l’AVEET (Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals), l’APCCV (Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana), l’AVED (Associació Valenciana d’Empreses de Dansa), el Comitè Escèniques —col·lectiu d’arts escèniques contemporànies del País Valencià—.

Des del 2015 l’APDCV participa en la mesa de cultura de l’IVC (Institut Valencià de Cultura), amb qui col·laboren en el projecte La Granja, que té com a missió la transformació de l’espai de La Granja des d’una nova perspectiva vinculada al context actual del sector de la dansa valenciana.

Així mateix, com a agent representatiu del sector estableix relacions directes amb les diferents administracions, com l’Ajuntament de València.


Enllaços

Web de l'Associació: <www.profesionalesdanza.com>


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x