Logo Institut del Teatre

Farsa d'en Cornei

Anònim


c. 1575

Redactor/a: Albert Rossich

Descripció

La Comèdia d'en Cornei, Farsa d'en Cornei o simplement En Cornei és una peça de la segona meitat del segle xvi, de caràcter còmic. El text, en vers, s'ha conservat en un sol manuscrit, sense nom d'autor, ni data ni títol. A més, ens ha arribat en estat fragmentari: hi falta el final, i no podem saber la llargària que tenia l'obra original. La primera notícia sobre l'existència d'aquest text es deu a Ramon Corbella, que el va localitzar a Vallfogona i en va datar la còpia el 1577. Avui forma part d'un recull factici a la Biblioteca de Catalunya (ms. 308).

L'argument és el següent: Cas, un propietari, ha hagut d'absentar-se i ha deixat la hisenda en mans del seu administrador, Cornei. Els personatges hi apareixen perfectament contraposats: el ric enyora la vida casolana i critica els que es deixen temptar per l'aventura; el servent, en canvi, voldria anar a la guerra i conquerir riqueses. En un moment donat, per tal de posar ordre i posar fi a la negligència generalitzada amb què es condueix l'explotació rural, Cornei s'ha d'encarar amb Cristòfol, un mosso de raça negra que reuneix en si totes les qualitats negatives possibles: indolent, mentider, lladre, insolent, bevedor... L'enfrontament és l'escena més còmica del text, i l'acció resulta truncada en aquest punt.


Significació

L'obra segueix els models de la comèdia clàssica, amb personatges arquetípics, com l'ancià desenganyat i el criat. La llengua és rica i genuïna, amb abundància de modismes, locucions populars i refranys fets servir amb propietat i naturalitat. Cristòfol s'expressa amb un llenguatge estrafet, un registre convencional que feia servir la dramatúrgia del moment per fer parlar negres i moros. L'artifici és força regular: ús constant de x per s, i en en lloc de e (qüistió), paraules estrafetes (amorada: enamorada), falses concordances (lo sort), elisió d'articles, utilització abusiva d'infinitius, ús d'estar en comptes de ser i de mi en lloc de jo. El seu editor, Josep Romeu, va relacionar l'obra amb les farses castellanes del xvi i li va posar el títol de Farsa d'en Cornei, però Joaquim Molas va fer notar l'ambició del seu plantejament (1963) i suggeria un desenvolupament molt més extens en la part perduda. Des d'aquesta perspectiva, Pep Solervicens va denunciar la impropietat del terme farsa i la va considerar pròpiament una comèdia (2011, p. 179), tot i que va optar per donar-li un títol més aviat de compromís, En Cornei (2000); Comèdia d'en Cornei sembla un títol més escaient.


Bibliografia
  • Corbella, Ramon. Lo nostre poble. Aplech de noticies fahents pera l’historia de Vallfogona. Vic: Tipografia Católica de Sant Joseph, 1898, p. 236.
  • Massip Bonet, Francesc. Història del teatre català, vol. I: Dels orígens a 1800. Tarragona: Arola Editors, 2007, p. 250-253.
  • Molas, Joaquim. «Teatre català del segle XVI». Serra d’Or, V (febrer 1963), p. 42-44.
  • Romeu, Josep. Teatre profà. Barcelona: Barcino, vol. I, 1962, p. 34-46, 62, 75-121. [Primera edició completa de la Farsa d’en Cornei; reeditada a: Murgades, Josep. Teatre, prosa i poesia del segle xvi. Antologia. Barcelona: Edicions 62 / Ediciones Orbis, 1985, p. 74-86.]
  • Rossich, Albert; Valsalobre, Pep. Literatura catalana moderna. Madrid: Editorial Síntesis, 2011, p. 57-58.
  • Solervicens i Bo, Josep (coord.). Literatura catalana moderna, vol. I. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2000..
  • Solervicens i Bo, Josep. «Criats i senyors a la comèdia del Renaixement: La vesita de Joan Ferrandis d’Herèdia i En Corney». A: Rossich, Albert (coord.); Serrà Campins, Antoni; Valsalobre, Pep; Prats Vidal, David. El teatre català dels orígens al segle XVIII. Kassel: Edition Reichenberger, 2001, p. 261-271.
  • Solervicens i Bo, Josep. «Prosa i teatre del Renaixement». A: Rossich, Albert (coord.). Panorama crític de la literatura catalana, vol. III: Edat moderna. Barcelona: Edicions Vicens Vives, 2011, p. 169-191.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x