Logo Institut del Teatre
Data de naixement: 1891
Lloc de naixement: Palma
Data de defunció: 1973
Lloc de defunció: Palma
Redactor/a: Maria Muntaner González
Identificacio/ns

Dramaturg


Biografia

De procedència humil, anà a escola fins a tretze anys. Després, treballà com a sabater i com a fonedor. Aviat començà a escriure monòlegs, cançons i peces dramàtiques, i es convertí en un escriptor prolífic i en un dels autors populars més coneguts de l'època. També tingué companyia pròpia, amb la qual recorria els pobles de Mallorca. Del 1908 al 1915 fou col·laborador de diverses publicacions de caire popular, com Es Puput, Es Gallet, Sa Llonja o Ca Nostra, i col·laborador en vers d'El Obrero Balear, òrgan socialista. Signà bona part dels seus textos amb pseudònim (Fundidoretxo, S'hereu de can Pruna, Capverjo), el més conegut dels quals fou Es mascle Ros.

El 1915 es traslladà a Alger, Barcelona i Buenos Aires, on residí fins al 1917, moment en què tornà i fundà el setmanari Foch i fum, de to humorístic i satíric, anticlerical i manifestament antiverguista (contrari a Joan March i Ordinas i al caciquisme). El 1918 Martí Rosselló fou excomunicat pel bisbe Rigoberto Domènec Valls a causa d'una sèrie d'articles que havia publicat; el 1919, arran d'un enfrontament amb Joan March, fou processat i desterrat de Mallorca, i el 1920 emigrà a Cuba. El 1923, quan retornà, fundà la impremta Independència, a Palma, i reprengué la publicació del setmanari, del qual Martí Rosselló fou el director i gairebé un dels únics redactors, i que anà canviant de nom a causa de diverses suspensions governatives. De fet, durant la dictadura de Primo de Rivera, tingué problemes amb la censura militar. La publicació, per tant, tingué diverses etapes, i no assolí la normalitat fins a la proclamació de la II República. Foch i fum continuà en actiu fins al juliol de 1936.

Empès pel desànim i la frustració provocats per la Guerra Civil, deixà de publicar els seus textos i se centrà en la vida familiar i en la impremta.

Deixà inèdita una traducció al català del Quixot en vers.


Significació

La seva obra és de caràcter popular, costumista i, com en les seves col·laboracions en les publicacions del moment, crítica amb el poder imperant, de to humorístic i paròdic. Així mateix, en la confecció de les seves obres hi trobam l'ús de les variants dialectals de la llengua.

Bona part de les seves peces dramàtiques són monòlegs còmics en vers: Vull festejar! (1915), escrit en vers i reeditat el 1923; Lo que són ses femelles (1917); Lo que són es mascles (1918); En Nicolau Marieta (1920), reeditat el 1923 i el 1929; Sa creació del món (1922); Huelga de bugaderes (1922), A voltros, dones casades (1923); Calaverades d'un poll (1923); En Pau Xim Verdolaga (1923), Mestre Tià Trobiguera (1923); Sa sogra repelenca (1923); Un botifarra (1923); Un homo bo (1923); Na Defensiu sa bugadera (1925); Per què no em cas? (1925); Quan jo era bergantell (1929); Es gènit de ses femelles (1931) i En Sopa Fusa. Es llambrinet (1931). També és autor dels diàlegs còmics en vers Es gigant i sa giganta (1917) i Es soldat i sa criada (1917), bilingüe, i de les obres Asuntos tramviaris (1919), De sa Roqueta o coses de ca nostra (1925), I ca barret! (1936) i Poch, florit y roegat de rata (1948), comèdia de costums en un acte i en prosa. Així mateix, escriví diverses paròdies d'altres obres teatrals, com Tenorio mallorquí o Hazañas d'en Vergueta i en Magacantons (1915), una paròdia del drama de José Zorrilla de la qual féu una segona versió ampliada el 1923; El rei Herodes manacorí (1919), escrita juntament amb Francesc Oliver i Billoch, i Es picarol de na Joanaina (1928), paròdia de La campana de la Almudaina, de Joan Palou i Coll.


Estrenes

(Selecció)

8 maig 1915. Quan jo era bergantell. Sociedad Asistencia Palmesana.

18 maig 1915. Per què no em cas. Teatre de La Protectora, Palma.

1919. El rei Herodes manacorí. Centro Variedades, Manacor.

31 maig 1928. Es picarol de na Joanaina. Jordi Martí Rosselló. Teatre Principal de Palma. Companyia de Francesc Fuster Pinya.

13 maig 1950. Cala Gamba. Jordi Martí Rosselló i Antoni Martí Rosselló. Joan Valls. Companyia Artis.


Publicacions

Tenorio mallorquí o Hazañas d'en Vergueta i en Magacantons. Es Pont d'Inca: Tipografia d'Antoni Homar, 1915.

Vull festejar! Palma: Impremta de Crespí i Sitjar, 1915.

Es gigant i sa giganta. Es Pont d'Inca: Tipografia d'Antoni Homar, 1917.

Lo que són ses femelles. Es Pont d'Inca: Tipografia d'Antoni Homar, 1917.

Es soldat i sa criada. 1917.

Lo que són es mascles. Es Pont d'Inca: Tipografia d'Antoni Homar, 1918.

Asuntos tramviaris. Palma: Impremta Roca, Ferrer i Cia., 1919.

El rei Herodes manacorí. Palma: Tipologia Roca, Ferrer i Cia., 1919.

En Nicolau Marieta. Palma: Impremta Independència, 1920.

Sa creació del món. Palma: Impremta Independència, 1922.

Huelga de bugaderes. Palma: Impremta Independència, 1922.

A voltros, dones casades. Palma: Tipografia Independència, 1923.

Calaverades d'un poll. Palma: Tipografia Independència, 1923.

En Pau Xim Verdolaga. Palma: Tipografia Independència, 1923.

Mestre Tià Trobiguera. Palma: Tipografia Independència, 1923.

Sa sogra repelenca. Palma: Tipografia Independència, 1923.

Un botifarra. Palma: Tipografia Independència, 1923.

Un homo bo. Palma: Tipografia Independència, 1923.

De sa Roqueta o coses de ca nostra. Palma: Impremta Independència, 1925.

Na Defensiu sa bugadera. Palma: Impremta Independència, 1925.

Per què no em cas. Palma: Impremta Independència, 1925.

Es picarol de na Joanaina. Palma: Impremta Independència, 1928.

Quan jo era bergantell. Palma: Impremta Independència, 1929.

Es gènit de ses femelles. Palma: Impremta Independència, 1931.

En Sopa Fusa. Es llambrinet. Palma: Impremta Independència, 1931.

I ca barret! Palma: Impremta Independència, 1936.

Poch, florit i roegat de rata. Palma: Impremta Independència, 1948.


Bibliografia

Diversos autorsGran Enciclopèdia de Mallorca. Vol. 10. Palma: Promomallorca edicions, 1991.

Font i Roig, Joan; Serra i Busquets, Sebastià. Foch y Fum. Setmanari mallorquí, populá y castellá d'es que susa, inimích de ses penes y amích d'es bon humó. Palma: Ajuntament de Palma, 1988.

Miralles i Montserrat, Joan. «Conversa amb Jordi Martí Rosselló (es mascle Ros)». Lluc (maig 1972), p. 10-12.

Nadal, Antoni. Teatre modern a Mallorca. Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.

Nadal, Antoni. Estudis sobre el teatre català del segle XX. Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x