Logo Institut del Teatre
Dates: 1974-1979
Redactor/a: Francesc Perelló
Continguts

Mostra de teatre que va tenir lloc a Palma (Mallorca) de l'any 1974 al 1979 (cinc edicions). En tingueren la iniciativa Fausto Frau i Pedro Prieto, que a començament d'estiu del 1974 n'elaboraren el projecte. Organitzades i patrocinades per Radio Popular, per dur-les a terme comptaren amb el suport econòmic de la Caixa d'Estalvis de les Balears «Sa Nostra», que a partir de la tercera edició també passà a ser-ne organitzador. Entre altres objectius, els organitzadors pretenien mantenir i al mateix temps renovar el teatre que aleshores es feia a Mallorca.


Trajectòria

L'esdeveniment es va concebre com una mostra sense premis i les dues primeres edicions (1974 i 1976) s'organitzaren sota el nom de Semana de Teatro Mallorquín. A la tercera edició (1977) ja adoptà el nom de Mostra de Teatre. El teatre de l'Assistència Palmesana acollí les tres primeres edicions, mentre que les dues restants tingueren lloc en el Teatre Principal de Palma. A partir de la tercera edició els muntatges s'anaren diversificant i s'introduïren nous gèneres, com el mim, les teresetes i el musical. També en aquesta convocatòria, al marge de les representacions teatrals, s'organitzà una taula rodona que, entre altres temes, tractà sobre la realitat teatral de Mallorca. L'èxit assolit, tant de públic com de grups que hi volien prendre part, va fer que a la cinquena i alhora darrera edició l'organització establís un jurat per escollir-ne els grups participants. S'hi presentaren setze grups, i els membres del jurat, entre els quals Josep Maria Llompart i Gabriel Janer Manila, n'escolliren sis, tot valorant que els grups seleccionats poguessin oferir al públic un teatre una mica renovat i diferent del de les comèdies de sempre que aleshores es feien a Mallorca. L'elecció del jurat provocà protestes i queixes per part dels grups que no resultaren escollits. Dins el marc d'aquesta darrera edició, el 19 de maig del 1979 es va presentar el llibre Mallorca, teatre, que dona una visió de conjunt de la realitat teatral mallorquina d'aquella època amb articles diversos de gent com Guillem Cabrer, Llorenç Capellà, Gabriel Janer Manila i Josep Maria Llompart.


Relació cronològica

La primera edició va tenir lloc del 2 al 8 de desembre del 1974 i hi participaren set grups: l'Agrupació Cultural de Campanet, amb Can Manlleu, adaptació de Serafí Guiscafrè de La Casa de Quirós de Carlos Arniches; el Grup de Teatre de Bunyola, amb El metge a garrotades, de Molière; Auba de Son Ferriol, amb La p... respectuosa, de Jean-Paul Sartre; Es Borino Ros de Sóller, amb Un senyor damunt un ruc, de Joan Mas; Nostra Terra de Son Espanyolet, amb Trifulgues de gent casada, de Joan Mas; Sa Comuna d'Esporles, amb Ca nostra, de Joan Mas, i Prosceni, amb Xupi, xupi, gelatet, de creació col·lectiva a partir de textos i cançons relacionats amb el turisme i la immigració.

 

Del 2 al 8 de febrer del 1976 tingué lloc la segona edició. A diferència de la primera, tots els muntatges que s'hi escenificaren varen ésser d'autors mallorquins. Una altra vegada hi van participar set grups: Nostra Terra, amb Mon pare és un bon partit, d'Antoni Mus; el grup de teatre de l'Assistència Palmesana, amb N'han de venir de casta, de Lluís Segura; el Grup de Teatre de Bunyola, amb Trifulgues de gent casada, de Joan Mas; Es Borino Ros, amb A on anam?, de Martí Mayol; Auba, amb Sa pesta, de Pere Capellà; Sa Comuna, amb Molta feina i pocs doblers, de Joan Mas, i Prosceni, amb Arròs brut, a partir de textos diversos.

 

La tercera edició, ja amb el nom de Mostra de Teatre, es dugué a terme del 12 al 20 de març del 1977, i dels set grups participants en les dues primeres edicions es va passar a nou, tot i que S'Estornell hi presentà dos espectacles. Aquests foren els grups i espectacles representats: el Grup de Teatre de Bunyola, amb Massa temps sense piano, d'Alexandre Ballester; el grup de teatre de l'Assistència Palmesana, amb Cavallet quan eres jove, de Joan Mas; El Vaixell de Son Espanyolet, amb Xirimandangues, de creació col·lectiva a partir de textos i cançons d'autors diversos; l'Agrupació Artística Andritxola (Agara) d'Andratx, amb Distret... però no tant, de Joaquim Puigbò; Auba, amb El marquès de sa Rabassa, de Pere Capellà; Es Borino Ros, amb Es sogre de madò Rosa, de Martí Mayol; el Grup d'Esporles, amb Els condemnats, de Baltasar Porcel; S'Estornell, amb Verd país de sa cadernera i Tronafort i Botadevi, de creació col·lectiva, i Tramvia, amb La cadira, de creació del grup. En aquesta edició es posà com a condició no repetir cap autor —condició que es mantingué fins a la darrera convocatòria— i es va incloure al final de la mostra un acte de clausura.

 

La quarta edició, duta a terme al Teatre Principal de Palma, tingué lloc del 3 al 13 de juny del 1978 i hi prengueren part sis grups, tot i que Auba hi presentà dos espectacles: Nou Grup, amb Una casa d'embulls, d'Álvaro Portes; el grup de teatre de l'Assistència Palmesana, amb Can Miraprim, de Martí Mayol; el Grup de Teatre de Bunyola, amb Siau benvingut, d'Alexandre Ballester; El Vaixell, amb Falaris, de Llorenç Moyà; Es Borino Ros, amb El món per un forat, de Joan Mas, i Auba, amb La cadira màgica, de Frigyes Karinthy, i El general, de Baltasar Porcel.

 

En la cinquena edició, que va tenir lloc del 17 al 29 de maig del 1979, al marge de la condició de no repetir cap autor, també s'hi afegiren altres condicions, com per exemple el fet de no repetir cap obra que ja s'hagués representat en una edició anterior i que el jurat tingués en compte els intents de renovació. Aquests foren els sis grups i espectacles seleccionats: El Vaixell, amb Els llits de Valldemossa, d'Agustí Soler i Mas; Es Borino Ros, amb La ximbomba fosca, de Baltasar Porcel; l'Agrupació Coral i Filharmònica de Porreres, amb Ai Quaquín que has vengut de prim!, sarsuela amb lletra de Sebastià Rubí i música d'Antoni Maria Servera; Auba, amb A mitjan camí, de Peter Alexander Ustinov; el Grup de Teatre de Bunyola, amb La fira de les banyes, de Llorenç Moyà, muntatge escenificat en dues ocasions que incloïa les adaptacions de tres entremesos del segle XVIII (Entremès del pescador i el frare, Entremès dels sagristans burlats i Entremès del moliner banyut), i el Grup de Teatre de Montuïri, amb Sant Antoni al viu, obra hagiogràfica escrita pels glosadors Sebastià Amengual Capçana i Bartomeu Bauzà Pelut.


Bibliografia

Mestre, Bartomeu (coord.). Mallorca, teatre. Palma: Caixa d'Estalvis de les Balears «Sa Nostra», p. 1979, 123-148.


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x