Logo Institut del Teatre
Tipologia: Col·lecció
Dates: 1993
Redactor/a: Ramon X. Rosselló
Persones vinculades

Juan Vicente Martínez Luciano

 


Trajectòria

Aquesta col·lecció, editada per la Universitat de València, va ser creada el 1993 per J. V. Martínez Luciano. En la primera etapa va tenir tres sèries: una dedicada a la traducció de textos dramàtics, una altra als autors valencians i una tercera a estudis sobre teatre i a edicions crítiques. La primera va publicar dotze volums de la mà de quatre traductors. En primer lloc, trobem les traduccions d'autors en llengua anglesa fetes per Martínez Luciano i Ana Gimeno: La mujer de negro, de S. Hill i S. Mallatratt; El enemigo de la clase, de N. Williams; Pánico contenido, de C. McIntyre; Azúcar y especias, de N. Williams; Función para dos personajes, de T. Williams, i Algo auténtico, de T. Stoppard. També ha acollit traduccions del francés de F. Gómez Grande: Tir & Lir, de M. Redonnet; Credo, El vagabundo i Mingus Cuernavaca, d'Enzo Cormann; el volum Dramaturgas francesas contemporáneas (L. Doutreligne, F. Gallaire, N. de Pontcharra i M. Sigal), i Carta a los actores i Para Louis de Funès, de V. Novarina. De l'alemany són les traduccions de Maurici Farré: Edip, tirà, de H. Müller, i Cara de cuero, de H. Krausser. La sèrie «Crítica» es va encetar el 1994 amb ¿Alguien se atreve a decir su nombre? Enunciación homosexual y la estructura del armario en el texto dramático, d'Alberto Mira, i va publicar dotze volums de temàtica diversa. S'hi editaren estudis sobre teatre anglés, francés o espanyol. També ha acollit monografies sobre el teatre valencià —El teatre a València entre 1963 i 1970 i Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998)— i edicions crítiques: Sófocles y Brecht (Talk-Show), de Walter Jens; La hija de Iorio, de D’Annunzio, o Medea, de J. A. Gil Albors. En aquesta sèrie s'han publicat les actes de l'encontre Acció Teatral de la Valldigna, a càrrec de José Monleón i Nel Diago. La tercera sèrie, «Textos», que va editar catorze volums, es va iniciar el 1996 amb un volum de peces breus de diferents autors valencians. Aquest volum fou reflex del paper destacat que la sèrie ha acomplert en la difusió dels nous autors valencians: Paco Zarzoso, Alejandro Jornet, Ximo Llorens, Carles Pons, Juanjo Prats, Roberto García, Jorge Picó, Chema Cardeña, Toni Misó o Juli Disla. Aquesta col·lecció, amb el canvi de segle, passa a denominar-se «Teatro siglo XXI». La sèrie més fructífera és, a hores d'ara, la «Crítica», amb dinou volums, on trobem la continuació dels treballs vinculats a l'encontre Acció Teatral de la Valldigna, fruit de les sis edicions posteriors. També ha acollit l'edició de classes magistrals que diversos professionals han dut a terme a l'Escola de Teatre de Silla. A més, ha donat a conéixer monografies i reflexions sobre l'activitat teatral, com ara Traducir el teatro de Shakespeare, de J. D. Sanderson; Oscar Wilde y el teatro de boulevard francés, de Ramos Gay; Miradas a la escena de fin de siglo (Escritos dispersos II), de Guillermo Heras, o ¿Para qué sirve el teatro? Artículos y conferencias (1987–2003), d'Enzo Cormann; a més, ha publicat les actes Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins. Quant a la sèrie «Textos», ha continuat donant a conéixer textos d'autors valencians: Enric Benavent, Hadi Kurich, Carles Alberola. Juanluis Mira, Josep Lluís i Rodolf Sirera o Montalbán Kroebel. En aquesta nova etapa s'ha posat en marxa la sèrie «Homenajes», la qual ha editat textos de J. Monleón, Miguel Signes, J. A. Gil Albors i José Ricardo Morales. Finalment, la sèrie dedicada a la traducció ha publicat diverses peces de teatre francés, concretament de Louise Doutreligne i de Matei Visniec, a càrrec d'Evelio Miñano.


Catàleg

Col·lecció «Teatro siglo XX» de la Universitat de València

Sèrie «Traducción»:

La mujer de negro, de Susan Hill i Stephen Mallatratt.

El enemigo de la clase, de Nigel Williams.

Pánico contenido, de Clare McIntyre.

Tir & Lir, de Marie Redonnet.

Cara de cuero, de Helmut Krausser.

Azúcar y especias, de Nigel Williams.

Edip, tirà, de Heiner Müller.

Función para dos personajes, de Tennessee Williams.

Credo, El vagabundo y Mingus Cuernavaca, d'Enzo Cormann.

Dramaturgas francesas contemporáneas (L. Doutreligne, F. Gallaire, N. de Pontcharra i M. Sigal).

Carta a los actores y Para Louis de Funès, de Valère Novarina.

Algo auténtico, de Tom Stoppard.

 

Sèrie «Crítica»:

¿Alguien se atreve a decir su nombre? Enunciación homosexual y la estructura del armario en el texto dramático, d'Alberto Mira.

Tom Stoppard: la escritura como parodia, de Miguel Teruel Pozas.

Tendencias alternativas en el teatro londinense de los años 80, de Juan Carlos Hidalgo.

De silencios y espejos. Hacia una estética del teatro español contemporáneo, d'Alberto Mira Nouselles.

Una lectura naturalista del teatro del absurdo, d'Enrique Herreras.

Sófocles y Brecht (Talk-Show), de Walter Jens (edició crítica.)

La hija de Iorio, de Gabriele D’Annunzio (edició crítica.)

Juan Lorenzo Palmireno ensaya la Fabella Ænaria con sus alumnos del Estudi General de València, (edició crítica de Juli Leal i Josep Lluís Sirera.)

El teatre a València entre 1963 i 1970, de Ferran Carbó.

Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998), edició de Ramon X. Rosselló.

El autor y su tiempo: Lenguajes escénicos contemporáneos (Acció Teatral de la Valldigna I), edició de José Monleón i Nel Diago.

Edición crítica de Medea de J.A. Gil Albors, de José V. Bañuls i Carmen Morenilla.

 

Sèrie «Textos»:

Islas, del col·lectiu Ínsula Dramataria.

Cocodrilo, Nocturnos y Valencia, de Paco Zarzoso.

Retrato de un espacio en sombras y Efímeras superficies de trabajo, d'Alejandro Jornet.

Totus Tous, de Juli Leal.

Poquelín-Poquelen, de Ximo Llorens; L’Aniversari de don Eduardo, de Carles Pons, Terentius, de Juanjo Prats.

El tòtem en l’arena, de J.A. Gil Albors.

Scout y Òxid, de Roberto García.

L’últim mos, d’Eduardo Zamanillo; Nit golfa, de Carles Pons, Kuba, d’Alejandro Jornet.

Enciéndeme, de Jorge Picó.

Parelles de fet, de fet parelles, de Carles Pons.

Fuera de juego, de Toni Misó.

La estancia, La puta enamorada y El idiota en Versalles; de Chema Cardeña.

A poqueta nit-Al anochecer, de Juli Disla.

Dies d’ensalada, d'Arturo Sánchez Velasco i altres.

 

Col·lecció «Teatro siglo XXI» de la Universitat de València

 

Sèrie «Crítica»:

Traducir el teatro de Shakespeare, de John D. Sanderson.

Teatro y realidad, (Acción teatral de la Valldigna II), edició de José Monleón i Nel Diago.

Miradas a la escena de fin de siglo. (Escritos dispersos II), de Guillermo Heras.

La palabra y la escena, (Acción Teatral de la Valldigna III), edició de José Monleón i Nel Diago.

Los gatos confusos, (Magistrales de la EMT de Silla I), d'Alejandro jornet.

Teatro, utopía y revolución (Acción Teatral de la Valldigna IV), edició de José Monleón i Nel Diago.

El oficio del actor: ¿sacerdote o fontanero? (Magistrales de la E.M.T. de Silla II), de Juan Mandli.

Representación de la identidad gay en la obra dramática de Terrence McNally, de Alfonso Ceballos.

Teatro, religión y sociedad (Acción Teatral de la Valldigna V), edició de José Monleón i Nel Diago.

Entre la realidad y el sueño (Magistrales de la E.M.T. de Silla III), de Antonio Díaz Zamora.

¿Para qué sirve el teatro? Artículos y conferencias (1987–2003), d'Enzo Cormann.

Oscar Wilde y el teatro de boulevard francés, d'Ignacio Ramos Gay.

La vida que me prometiste y la que me das (Magistrales de la E.M.T. de Silla IV), de Vicente Genovés.

Teatro y globalización (Acción Teatral de la Valldigna VI), edició de José Monleón i Nel Diago.

Teatro, memoria e historia (Acción Teatral de la Valldigna VII), edició de José Monleón i Nel Diago.

Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins, edició de Francesc Foguet i Biel Sansano.

Técnica y verdad en la interpretación (Magistrales de la E.M.T. de Silla V), de Pablo Corral Gómez

Al·legat sobre la producció escènica, de Manel Chaqués i Roberto Lisart.

Teatre breu: procediments formes i contextos, edició d’Isabel Marcillas i Núria Santamaria.

Una mirada a la escena teatral independiente en Alemania, d'Ana R. Calero Valera.

L’intèrpret: del teatre naturalista a l'escena digital, edició d’Antònia Amo i Albert Mestres.

Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat: autories, escenificacions, recepcions. Una visió comparatista, edició a cura d’Isabel Marcillas i Biel Sansano.

 

Sèrie «Textos»: 

La ruleta rusa – La ruleta russa, d'Enric Benavent.

Textos escogidos, de Hadi Kurich

El banquete, La reina asesina y El ombligo del mundo, de Chema Cardeña.

Estimada Anuchka y ¿Por qué mueren los padres?, de Carles Alberola.

Maquillando cadáveres, de Juan Luis Mira.

El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlandia, de Josep Lluís i Rodolf Sirera.

25, d'Alejandro Jornet, Carles Alberola, Isabel Carmona i Jorge Picó.

El último vuelo y otras piezas (2003-2008), de Pedro Montalbán Kroebel.

El más (des)corazonado de los hombres, de Tomás Motos Teruel.

Baco y Silvertongo o la esfera de la conversación entre champañas, de Pau Cuquerella i Miralles. 11a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació.

Contemporáneo/Contemporani, de diversos autors.

Zôon Politikón, de Clàudia Serra. 12a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació.

Evast, de Clàudia Serra. 13a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació.

¡Guerra!, de Albert Martínez Artero. 14a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació.

Alienación, S.A., de Mar Collado Ramírez. 15a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació.

Nadie puso la zancadilla a Román Hurtado, de Rafa Contreras i Ramón Moreno.

París, anys 60, de Josep Lluís i Rodolf Sirera.

De Vino y Sefué (Reflejo de un universo no tan paralelo), d'Alexandre Tomàs Martínez. 16ª edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació.

 

Sèrie «Homenajes»:

Crónicas del siglo XX, de José Monleón.

Un Eduardo más, de Miguel Signes.

El ocaso de los brujos, de Juan Alfonso Gil Albors.

El embustero en su enredo, de José Ricardo Morales.

 

Sèrie «Traducción»:

Tocada y lanzada, de Louise Doutreligne (traducció d'Evelio Miñano).

La palabra progresa en boca de mi madre sonaba terriblemente falsa, de Matei Visniec (traducció d'Evelio Miñano).

Teresada (inspirado en el vida y obra de Teresa de Jesús), de Louise Doutreligne (traducció d'Evelio Miñano).

Los rodeos de Cioran (o Buhardilla en Paría con vistas a la muerte) y El espectador condenado a muerte, de Matei Visniec (traducció d'Evelio Miñano i Angelica Lambru, respectivament).


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x