Logo Institut del Teatre
Territori: Mallorca, Illes Balears
Dates: 1948-1969
Redactor/a: Francesc Perelló
Descripció

Companyia de teatre fundada a Palma el 1948 com a conseqüència de les tensions que hi va haver dins l’Agrupació de Teatre Regional. Aquestes tensions, que sembla que foren per desacords en la distribució dels papers, provocaren que el febrer de 1948 la companyia s’escindís en dues: una que conservà el mateix nom i una altra que inicialment adoptà el nom de Companyia de Teatre Regional. Aquesta darrera companyia, afiliada a l’Obra Sindical de Educación y Descanso, el setembre de 1949 va baratar el nom pel d’Artis. Fins l’any de la seva dissolució ocupà de manera titular el Teatre Principal i hi presentà gairebé totes les seves estrenes, excepte en comptades vegades. Amb Gaietà Cortès Valls com a director gerent, també se n’encarregaren de la direcció Catina Valls, Joan Valls, Xesc Forteza, Gabriel Janer Manila, Antoni Mus i Enric Torres.

A l’inici l’acusaren de fer un teatre centrat en obres dels mateixos autors estrenats abans de la Guerra Civil, és a dir, Gabriel Fuster, Miquel Puigserver, Josep M. Tous i Maroto, Gabriel Cortès o Manuel Andreu i Fontirroig. Llavors, ja consolidada la companyia, apostaren per autors nous com Pere Capellà, Martí Mayol, Joan Mas, Antoni Mus i Xesc Forteza, amb els quals tingueren força èxit de públic i de crítica, i molts bons resultats econòmics. A partir dels anys seixanta, tant la crítica com el públic s’anà cansant d’aquest tipus de teatre, que consideraven desfasat. Tot i això, els dies 27 i 28 de setembre de 1963 la companyia actuà al Teatre Romea de Barcelona, dins el marc del VI Cicle de Teatre Llatí, amb Un senyor damunt un ruc, de Joan Mas. Fou guardonada amb un premi especial, i la primera actriu, Cristina Valls, guanyà el tercer premi a la interpretació femenina. La companyia entrà en decadència i començà a perdre gran part del suport social que anys enrere havia tingut. Malgrat aquesta evidència, la companyia no fou partidària en un primer moment d’introduir en el seu repertori altres autors que els permetessin modernitzar-lo. Fou durant els seus darrers anys d’existència que hi hagué un seguit de canvis, tant de direcció com d’autors i actors. Tot i l’intent d’innovació, els resultats no foren els desitjats i la companyia es va dissoldre el 1969. Entre els seus actors van destacar Xesc Forteza i els germans Cristina i Joan Valls, aquest darrer mort en un accident de trànsit el juny de 1958 quan aleshores n’era actor i director.


Significació

Artis seguí una línia costumista i popular que va ésser menystinguda per un sector social culte, malgrat que va fer alguna incursió dins l’anomenat teatre literari. Suportà crítiques de tots costats i oferí entreteniment a la societat mallorquina d’aleshores, una societat que durant molts anys li mostrà un suport incondicional. Com bé assenyala Maria-Magdalena Alomar, va impedir que la societat illenca perdés la relació amb el teatre català en uns moments molt crítics i va ésser una escola d’aprenentatge per a bastants actors, a més d’engrescar nombrosos autors a escriure teatre. Instada pel públic, la crítica positiva, els bons resultats econòmics i la manca de competència, al principi si els autors hi volien ésser estrenats havien d’acceptar les seves exigències, tot i que Josep M. Palau i Camps s’hi oposà. Durant els seus anys d’existència feren 2.474 funcions –1.267 a Palma i 1.207 a altres llocs– i estrenaren noranta obres de trenta-tres autors diferents. Les obres que més representaren foren de Pere Capellà (L’amo de son magraner, 130 funcions; Sa madona du es maneig, 99 funcions), Joan Mas (Sa padrina, 121 funcions; Un senyor damunt un ruc, 95 funcions), Martí Mayol (Es sogre de madò Rosa, 93 funcions) i Lluís Segura (Pobres casats, 87 funcions).


Produccions

Companyia de Teatre Regional 

8 març 1948. El tio de l’Havana. Josep Maria Tous i Maroto. Catina Valls. Teatre Principal de Palma. 

12 abril 1948. Nit de Nadal. Guillem Colom. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

12 abril 1948. Es metge nou. Miquel Puigserver. C. Valls. T. Principal de Palma. 

28 abril 1948. L’amo en Sion. Miquel Puigserver. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

12 maig 1948. El rebeinét. Aina Villalonga. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

12 maig 1948. Els calçons de mestre Lluc. Bartomeu Ferrà. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

2 juny 1948. Mestre Lau es taconer. J. M. Tous i Maroto. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

22 juny 1948. Una temporada a ca sa dida. Lluís Segura. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

27 setembre 1948. Ara ve s’avion! J. M. Tous i Maroto. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

18 octubre 1948. Un al·lot de barca. Gabriel Cortès. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

18 octubre 1948. Hotel Cosmopolita. Gabriel. Cortès. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

1 desembre 1948. Fang. Gabriel Fuster. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

7 febrer 1949. S’idea d’en Pepito. Antoni Sureda. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

9 febrer 1949. Ses noces des metge nou. Bartomeu Martí Mesquida. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

7 març 1949. Sa tia Paula. Ll. Segura. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

25 abril 1949. Una estrella a Son Rovell. Josep Vidal Calatayud. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

21 juny 1949. Portes obertes. Martí Mayol i Josep M. Palau i Camps. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

6 juliol 1949. Un enamorat d’importància. Concepció de Garau Pou. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

27 setembre 1949. L’Hostal de la Bolla. Adaptació de G. Cortès de la novel·leta homònima de Miquel dels Sants Oliver. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

Artis

24 octubre 1949. L’amo de son magraner. Pere Capellà. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

23 novembre 1949. Temps de vals. Manuel Andreu Fontirroig. Catina Valls. Teatre Principal de Palma.

21 desembre 1949. S’hereu de sa farinera. P. Capellà. Catina Valls. Teatre Principal de Palma. 

22 abril 1950. Orgull de casta. Martí Mayol. Joan Valls. 

13 maig 1950. Cala Gamba. Jordi i Antoni Martí Rosselló. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

7 octubre 1950. Sa madona du es maneig. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

17 novembre 1950. Es sogre de madò Rosa. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

21 desembre 1950. L’amor en tres etapes. Josep Vidal Calatayud. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

2 maig 1951. Tot té adob. Francesc Pomar. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

2 maig 1951. Set i set són catorze. Miguelon. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

16 maig 1951. En vols d’embulls. Antoni Sureda. Joan Valls. Teatre Principal de Palma.  

16 maig 1951. Coses d’ara. Gabriel Cortès. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

4 juny 1951. De tot i molt. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

6 juny 1951. Els morts comanden un poc. Bartomeu Martí. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

29 juny 1951. Don Ventura veranea. Lluís Segura. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

8 octubre 1951. Un calaix de sastre. Alexandre Cuéllar. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

16 novembre 1951. Aigua de pluja. G. Cortès. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

10 desembre 1951. Sa pesta. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

18 gener 1952. El carrer de les tres roses. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

22 març 1952. S’herència d’en Toni Fabioler. Joan A. Torrandell. Joan Valls. Teatre Principal d’Inca. 

27 març 1952. Més vell que es pastar. Martí Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

29 juliol 1952. Na Catalina de Son Gallard. P. Capellà. Joan Valls. Valldemossa. 

6 desembre 1952. Son Poncella. Antoni Pons. Joan Valls. Teatre Principal d’Inca. 

17 febrer 1953. Can Miraprim. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

12 maig 1953. Val més un dit en es front. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Líric de Palma. 

1 juliol 1953. Jo me vull casar. Antoni Mus. Joan Valls. Teatre Líric de Palma. 

28 octubre 1953. Fi de trajecte. Xesc Forteza. Joan Valls. Teatre Principal d’Inca. 

14 novembre 1953. Sa padrina. Joan Mas. Joan Valls. Teatre Líric de Palma. 

18 desembre 1953. El marquès de sa Rabassa. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Líric de Palma. 

22 febrer 1954. Desig. Catalina Valls Aguiló de Son Servera. Joan Valls. Teatre Líric de Palma.

8 abril 1954. Mal llamp es doblers. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Líric de Palma.

8 abril 1954. Així és el món. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Líric de Palma.

1 maig 1954. Matilde. Joan Aguiló. Joan Valls. Teatre Líric de Palma.

21 juny 1954. Anar per llana i romandre tos. J. Mas. Joan Valls. Teatre Líric de Palma. 

23 octubre 1954. Mumare és una fadrina. J. Mas. Joan Valls. Teatre Líric de Palma. 

26 octubre 1954. Teranyines. A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

15 desembre 1954. El rei Pepet. P. Capellà. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

16 març 1955. S’estopa ran des foc. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

11 maig 1955. Mon pare és un bon partit. A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

4 octubre 1955. En Tià Taleca. J. Mas. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

9 novembre 1955. Carrer del Remei, número 7. A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

31 gener 1956. El tio al cel sia. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

10 març 1956. Ca nostra. J. Mas. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

5 abril 1956. D’uns calçons surt una falda? Xim Berga. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

19 abril 1956. Es Born i els seus botxins. Lluís Fàbregas. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

5 juny 1956. Dilluns de festa major. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

17 octubre 1956. Can Miquetes. X. Forteza. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

28 novembre 1956. Mal bocí. A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

22 gener 1957. Ses monges blaves. J. Mas. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

23 febrer 1957. Pobres casats. Ll. Segura. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

16 maig 1957. Sa viuda consolada. M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

31 octubre 1957. Entre murades. Xim Berga. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

28 novembre 1957. A on anam? M. Mayol. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

28 gener 1958. No som res en aquest món. A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

6 abril 1958. Vaja un cop! A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma. 

27 maig 1958. Ses tietes. Joan Bonet. J. Valls. A. Mus. Joan Valls. Teatre Principal de Palma.

2 gener 1959. Hem de casar sa nina. X. Forteza (autor i director). Teatre Líric de Palma. 

15 juny 1959. Es metge per força. Molière, amb versió de M. Mayol. X. Forteza. Teatre Líric de Palma. 

4 març 1960. Molta feina i pocs doblers. J. Mas. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

5 maig 1960. Casau-vos i vos diran vós. X. Forteza (autor i director). Teatre Principal de Palma. 

5 octubre 1960. Mal d’altres, rialles són! A. Mus. X. Forteza. Teatre Principal de Palma. 

7 maig 1961. El món per un forat. J. Mas. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

10 maig 1961. Quasi una dona moderna. J. Bonet. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

13 maig 1961. Mala rel. M. Mayol. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

3 gener 1962. Pobre però... deshonrat! X. Forteza (autor i director). Teatre Principal de Palma. 

29 desembre 1962. Una al·lota perillosa. Gabriel Janer Manila. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

13 febrer 1963. Un senyor damunt un ruc. J. Mas. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

5 abril 1963. Sa glorieta des miracle. Ll. Segura. X. Forteza. Teatre Principal de Palma. 

27 desembre 1963. Sogres i nores. J. Mas. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

8 maig 1964. Dos nins de setanta anys. G. Janer Manila. X. Forteza. Teatre Principal de Palma. 

16 juny 1964. Futbol. Pau Llull. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

24 febrer 1965. Un dia a qualsevol hora. A. Mus. X. Forteza. Teatre Principal de Palma. 

10 novembre 1965. Me vaig casar amb una santa. Manuel Picó. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

3 març 1966. El dimoni ja no fa por a ningú. X. Forteza (autor i director). Teatre Principal de Palma. 

29 desembre 1966. Cavallet quan eres jove. J. Mas. X. Forteza. Teatre Principal de Palma.

16 març 1967. Sa paret de sa vergonya. G. Janer Manila (autor i director). Teatre Principal de Palma.

4 gener 1968. Siau benvingut. Alexandre Ballester. A. Mus. Teatre Principal de Palma.

11 juny 1968. L’inspector. Nikolai V. Gógol, amb versió de Baltasar Porcel. A. Mus. Teatre Principal de Palma. 

16 abril 1969. Quan sa comare passa. André Jean Paul Roussin, amb traducció i adaptació de Pere Batlle. Enric Torres. Teatre Principal de Palma.


Bibliografia
  • Alomar, Maria-Magdalena. «Artis». A: Mas, Joan (dir.). Diccionari del teatre a les Illes Balears. Vol. I. Palma/Barcelona: Lleonard Muntaner Editor i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 49-54.
  • Alomar, Maria-Magdalena. El teatre a Palma entre 1955 i 1970. Palma: Edicions Documenta Balear, 2005, p. 164-216. (Arbre de Mar; 18).
  • Janer Manila, Gabriel. Implicació social i humana del teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls. Palma: Editorial Moll, 1997, p. 93-169 i 179-183. 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x